Vill Du Bli medlem?
Då kontaktar Du Lasse Ljungqvist så tar han hand om detta
och vidarebefordrar detta till styrelsen.
Medlemsavgiften är 200 kr för 2019.
Lasse har telefon 0705 18 39 75